Skip to content

Reklamácia a vrátenie tovaru

Odo dňa prevzatia objednávky spotrebiteľovi plynie 30 dňové právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Tovar je možné vrátiť len za predpokladu, že nejaví známky používania, a originálny obal je neporušený.

O odstúpení od zmluvy v uvedenej lehote nás informujte písomne na obchod@capramilk.info V prípade odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote nesie náklady na dopravu spotrebiteľ. Zásielka musí byť doručená spolu s vyplneným tlačivom na odstúpenie od zmluvy na adresu eshopu. Spoločnosť ABELa WORLD s.r.o. sa zaväzuje spotrebiteľovi, že bez odkladu do 30 dní od obdržania zásielky vráti platbu.

ABELa WORLD s.r.o. neprijíma vrátené zásielky s neuhradeným poštovným. Adresa na vrátenie tovaru je: ABELa WORLD s.r.o.

Podvysoká 310,023 57

Studying takes a lot of time which is not very good for young people. I think that there must be some time for other activities. That's why I ask to do my assignments for me real professionals at this platform. I like that I can get perfect content without any effort.

mobil: +421(0)905314480.

O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ oboznámený e-mailom.